Náš spolek:

Historie Alpinum klubu Plzeň

O klubu

Alpinum klub Plzeň sdružuje lidi s láskou k vysokohorské flóře. Během roku se členové několikrát schází, aby načerpali inspiraci ze zajímavých cestopisných přednášek. Dále Alpinum klub pořádá 2 - 3 zájezdy ročně po zahradách a arboretech, většinou s možností nákupu zajímavých rostlin. Jednou do roka počátkem května pořádá klub výstavu v areálu Mikulášského gymnázia, kde se chlubí členové nejenom svými výpěstky, ale také prodávají rostlinky, které se jim podařilo namnožit.

Náš spolek byl založen roku 1960 jako zájmový spolek při ČS svazu zahrádkářů na podnět pana Lokajíčka. Ten se stal zároveň 1. předsedou klubu. K významným členům patříl také Mgr. Jaroslav Doubek, známý svou knihou Alpinkářův svět. Svou knihu začíná slovy "Alpinkář je tak trochu zvláštní typ zahrádkáře. Mezi kameny svého alpínia nezasadí bez náležité rozvahy kdejakou rostlinku. Pečlivě rozvažuje, plánuje, přemítá, na které místečko v jeho skalce by se která kytička nejlépe hodila, která by se tam nejlépe vyjímala a přitom to byla krasavice zvláštního druhu, jakou se hned tak každý nemůže pochlubit." Alpinkaření je určitá životní filozofie. Jakmile jí člověk propadne, přibude mu sice spoustu milé i nemilé práce, ale to mu přináší určitý vnitřní klid a životní vyrovnanost.

Pokud chcete přijít mezi nás, scházíme se každý 3. čtvrtek v měsíci na schůzce s cestopisnou přednáškou na Mikulášském gymnáziu v Plzni. Začínáme obvykle od 16.00 hodin. Podrobnější soupis přednášek najdete pod odkazem "Akce".
Rádi Vás uvítáme.